Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Fler borde få del av public service-pengarna

Låt alla företag i fri konkurrens ansöka om medel för att bedriva lokala och regionala nyheter, skriver moderaterna Ulf Berg och Lars Beckman.

Publicerad: 3 juni 2014, 06:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ReklamskattPublic service

Vi är djupt bekymrade över den snabba strukturomvandling som nu pågår inom media och konsekvenserna av densamma. Vi kan se hur redaktion efter redaktion tvingas till neddragningar av journalister och därmed så får vi en sämre möjlighet som medborgare att ta del av viktiga lokala och nationella nyheter.

Regionala dominerande aktörer som Mittmedia ämnar också att ta bort lördagsutdelning för boende på landsorten för att spara pengar. Det betyder att boende på landsbygden som inte får sin lördagstidning får en sämre möjlighet att delta i den demokratiska debatten, och ta del av viktiga lokala nyheter. Lägg därtill att även TV4 tänker överge att vara en del av Sverige till att bli en del av Stockholm när man lägger ned sina lokala nyheter. Det är ett av flera tecken på en Stockholmsfixering som knappast gynnar sammanhållningen mellan landets olika delar.

Det finns också starka politiska krafter som vill försämra möjligheterna för media än mer. Företrädare för Miljöpartiet har i riksdagens talarstol pläderat för att man ska förbjuda annonser i dagspress och man vill även höja reklamskatten kraftigt på annonsering. Det skulle förvärra den mediakris vi nu ser än mer. Vad skulle en morgontidning kosta utan annonser? Räcker 100 kronor per dag? Vem skulle då köpa en morgontidning?

I den strukturomvandling som pågår nu är det viktigt att tänka nytt och att tänka framåt. Vad är den statliga rollen och hur vi kan vi politiskt bidra till att lindra mediakrisen? Är det överhuvudtaget möjligt? Det är många som har vant sig med ett fritt och gratis internet där man enkelt kan hitta nyheter på Google och en tänkbar modell är att Google delar med sig av sina annonsintäkter till dem som skapar nyheter, medierna. Den diskussionen bör ske på EU-nivå och genom att hitta internationella lösningar.

Riksdag och regering har genom politiska beslut gett möjlighet för de statliga medierna att få garanterade intäkter på ca 8 miljarder per år. Det är mycket stora summor som kanske måste användas på ett bredare sätt i framtiden. Ska man istället ge fler mediaföretag möjlighet att ansöka om medel ur en gemensam mediafond? Är det optimalt att just staten ska ha ett antal radiostationer och tv kanaler? Används varje krona effektivt och vad händer när SR och SVT får en mycket dominerande roll i nyhetsflödet på grund av att deras resurser är så stora jämfört med andra mediaföretag?

Den mediakoncentration som nu sker i Stockholm där även SVT flyttar resurser från främst Norrland är inte sund.  Då blir en utbyggd tunnelbana viktigare för många redaktioner än att beskriva konsekvenserna av chockhöjda drivmedelsskatter på landsbygden och införande av en särskild flygskatt som MP också kräver.

Om man istället valde att finansiera SVT och SR genom en allmän mediaavgift som läggs på skattsedeln så skulle flera företag kunna ansöka om medel ur en fond. SVT och SR skulle då få sälja sina tjänster via abonnemang på den öppna och allmänna marknaden som basfinansierar underhållningsprogram etcetera, och sedan får alla företag i fri konkurrens ansöka om medel för att bedriva lokala och regionala nyheter, och annan samhällsjournalistik. Då skulle även TV4, lokala tidningar eller andra mediaföretag kunna ansöka om medel från de 8 miljarderna som står till förfogande. Det är många tidningar som nu på sina hemsidor gör mycket bra tv-program och den utvecklingen är förmodligen enbart i sin linda.

I det korta perspektivet så kommer vi att motsätta oss alla förslag från MP om att förbjuda annonser och införa att chockhöjda reklamskatter, men i det längre perspektivet så kan vi bidra till att skapa lokala och regionala nyheter genom att tänka nytt och att tänka framåt. Det gynnar det demokratiska samtalet – i hela Sverige.

Ulf Berg, riksdagsledamot (M) Dalarna, landsbygdspolitisk talesperson och Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Gävleborg

Axel Andén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ReklamskattPublic service

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev