Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Femton fällor för förändrare

Publicerad: 18 september 2003, 09:29

Felaktiga mål och brist på avstämningspunkter i omgörningsprocessen är några av de fallgropar som designbyrån A4 varnade för på ett seminarium i Stockholm på torsdagsmorgonen.


15 fallgropar av varierande djup i ett redesignarbete pekade Pelle Anderson och hans medarbetare i A4 på vid det fullsatta frukostseminariet. Det handlade om så väl tekniska som organisatoriska missar samt att se till att mer eller mindre självklara saker inte glömdes bort.

1, Kontrollera om det verkligen är en redesign som krävs. Arbetet kostar en hel del, är det värt det. Det finns vissa signaler som pekar på att det kan vara nödvändigt, bland annat:
– om det tillkommit nya redaktionella satsningar som inte ryms i dagens form
– om den som är formansvarig inte kan förklara varför en viss sida ser ut på ett visst sätt
– om man får en ofräsch känsla av tidningen
– om läsargruppen förändrats
– Även om det kostar en del så är det viktigt att påpeka att det inte handlar om en kostnad utan en investering, påpekade Pelle Anderson, A4:s grundare.

2, Kontrollera vilka frågor som ställs inför förändringsprocessen och till vilka. Har man inte råd med en stor läsarundersökning kan ett rundabordssamtal med intresserade läsare vara ett nog så gott alternativ.

3, Ställ inte redaktionen inför fullbordat faktum. Alla kan inte vara med och bestämma men alla ska ha chansen att komma med idéer och tankar. Att i någon form engagera alla anställda innebär också att de blir förberedda på att någonting är på gång.

4, Se till att det finns rätt förutsättningar att fatta beslut.
För det första definiera vad som ska göras. Handlar det om att bara göra en finputs eller ska det tas ett helhetsgrepp på allt från visitkort till tidningslogga?
För det andra definiera vem som bestämmer. En person ska ha sista ordet. Det får inte vara konsulten, redaktionen eller slumpen som avgör vad som händer. Och den som har att säga ja eller nej ska vara med i processen.

5, Sätt upp tydliga mål som går att mäta. Till exempel, vad är det som ska vara uppfyllt och när?
Omgörningen kanske inte påverkar alla mål, en tänkt höjning av upplagan är inte bara avhängig omgörningen.

6, Jobba ordentligt med strukturen och dynamiken. Kontraster och tempo ökar spänningen i produkten.
Satsa hellre på formulär 1A än att krysta fram lösningar som inte fungerar.

7, Vad är det som gör tidningen unik? Ta reda på det och förstärk dessa drag.
Vad gör konkurrenterna? Formulera deras starka och svaga sidor, välj sedan vilka av dessa punkter som din tidning kan göra bättre och synliggör detta i produkten.

8, Spika inte lanseringsdatum för fort och utan att tänka efter noga. Tidsplanering är ett svårt kapitel, det handlar inte bara om formarbetet, även beslutsprocessen tar tid. Sätt upp avstämningspunkter.

9, Vilka ingångar behövs? Strunta i onödig vinjettering. Behöver det stå bildreportage invid bildreportaget är det för små bilder, eller för dåliga.

10, Tänk även på annonsörerna. Bjud in de viktigaste så att de får höra vad som är på gång och även får en chans att komma med egna tankar. De kan inte besluta något men handlingen skapar kontakt och ger en känsla av inflytande. Se också till att ha nya prislistor och tekniska specifikationer klara i god tid.

11, Det är inte alltid nödvändigt att börja från noll. Det tar tid och ökar risken för att tappa kontinuiteten. Ta reda på vad som är bra och vad som är unikt och förstärk det i stället. Är läsargruppen samma som tidigare är det av vikt att behålla så mycket som möjligt.

12, Krångla inte till sista sidan. Hittar man inte en bra redaktionell lösning – ge den till annonsavdelningen.

13, Glöm inte bort kringarbetet vid introduktionen. Berätta gärna om vad som kommer att hända redan innan. Ge läsarna möjlighet att höra av sig, något som också ger material för nästa nummer.

14, Slösa inte papper på onödig luft. Går det spara 10 procent på textlängden betyder det också en pappersbesparing på 10 procent.

15, Följ upp förändringsarbetet. Utse en ansvarig för uppföljningen. Försök vara uthållig, sidor som från början kan vara svåra kan efter ett tag bli lättare att göra när arbetsformerna satt sig.

Ett tips till. Även trender kan vara fallgropar. Till exempel kan nya typsnitt, som blivit ”inne”, på grund av det massiva användandet nötas ner på några år.
Frukostträffen var ett samarrangemang mellan A4 och SND/S.

MIKAEL MARKLUND

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev