Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Falu Kuriren/DT klandras av PON

Publicerad: 28 april 2016, 11:32

Klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningen i flera artiklar lyft grova anklagelser mot en person som inte givits tillfälle att bemöta dem.


Ämnen i artikeln:

Dalarnas TidningarPOPON

I juli 2015 skrev Falu Kuriren om en infekterad, mångårig grannkonflikt i en del av Dalarna. I artiklarna framförde boende i byn flera anklagelser som riktade sig mot en specifik person i grannskapet.

Falu Kuriren gjorde en rad publiceringar om grannfejden i vilka anklagelser som att grannen skulle ha kört hotfullt mot personer som var ute och gick samt att hon skulle ha skrivit en lista med folk hon ville se döda framfördes. Men någon chans att bemöta påståendena fick inte den anklagade.

Falu Kuriren/Dalarnas Tidningar PO-anmäldes för publiceringen av den omskrivna personen, som menade att publiceringen orsakat henne skada.

I anmälan står att den omskrivna kvinnan omedelbart efter publiceringen bad om att få bemöta tidningens uppgifter, något hon nekades. Anmälaren menade att uppgifterna om henne var såväl grovt tendensiösa som överdrivna liksom i de flesta fall osanna. Källkontrollen hade brustit på ett allvarligt sätt.

Något allmänintresse fanns inte, enligt anmälaren, utan hennes uppfattning var att tidningens källor hade som enda avsikt att med tidningens hjälp skada henne.

Tidningens tillförordnade ansvarig utgivare svarade på anmälan och beskrev syftet bakom artikeln som att tidningen i granskningen fokuserat på hur samhällets gemensamma resurser och insatser kunde fallera.

Genom att anonymisera samhället där grannfejden utspelade sig och vissa detaljer menade utgivaren att granskningen följde god publicistisk sed.

Att tidningen skulle ha kontaktats av anmälaren kring ett eventuellt bemötande av anklagelserna stämde inte, enligt den ställföreträdande utgivaren.

Anmälaren framförde i en kommentar att granskningen främst hade handlat om henne och inte som utgivaren påstod om fallerade samhällsinsatser. Dessutom stod anmälaren fast vid att hon kontaktat tidningen för att få ge sin syn på saken, och samtidigt ställde hon sig frågande till varför tidningen inte hade sökt någon som kunde ge en annan beskrivning av henne än de som gavs i publiceringarna.

Pressombudsmannen tar inte ställning till om anklagelserna i ärendet är sanna eller falska utan enbart till huruvida anmälaren lidit oförsvarlig publicitetsskada till följd av publiceringen. PO skriver:

Sammanfattningsvis var rapporteringen om anmälaren mycket långtgående och reservationslös. De påståenden som läggs anmälaren till last är allvarliga och svåra att försvara sig mot. Samtidigt är det en betydande brist att tidningen inte ens givit anmälaren en möjlighet till samtidigt bemötande.

Min bedömning blir således att Falu Kuriren/Dalarnas Tidningar har utsatt anmälaren för en oförsvarlig publicitetsskada.

Pressens Opinionsnämnd går på PO:s linje klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Dalarnas TidningarPOPON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev