Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Expressen och Kvällsposten fälls för nedsättande publicering

Publicerad: 13 oktober 2016, 11:15

PO-PON har klandrat Expressen och Kvällsposten för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningarna pekat ut en person de publicerat nedsättande uppgifter om.


Ämnen i artikeln:

KvällspostenPOExpressenPON

I början av december förra året publicerade Expressen och Kvällsposten en artikel med rubriken Knarkdömd fick jobb på sjukhus – utan leg.

Artikeln handlade om hur en person med missbruksproblematik och ett belastat brottsregister fått jobb som sjuksköterska trots att hen saknade sjuksköterskelegitimation vid anställningstillfället. Hen hade visserligen läst sjuksköterskeutbildningen men nekades, enligt tidningen, sin legitimation av Socialstyrelsen efter examen på grund av att hen dömts för flera grova brott.

Artikeln anmäldes till Allmänhetens pressombudsman (PO) av personen. Av anmälan framgår att personen känt sig utpekad då det i texten framgick såväl på vilken högskola som vilka år hen studerat. Det gjorde anmälaren lätt att peka ut då hen var den enda i sin ålder som tog examen på den aktuella högskolan just det året.

När anmälaren anställdes på sjukhuset avvaktade hen på Socialstyrelsens besked om legitimation och det var sjukhuset medvetet om, enligt anmälan. Men i artikeln framstod det som att hen sökt arbetet utan legitimation. Anmälaren som hade utbildat sig och påbörjat ett nytt liv fick genom artikeln sin identitet röjd. Familj, vänner och bekanta från skolan kontaktade hen med anledning av artikeln – och en del av dem tog avstånd.

Tidningen håller inte med om att personen skulle lidit publicitetsskada av publiceringen. Det eftersom något namn inte hade publicerats – varken på personen eller det aktuella sjukhuset. Artikelns fokus låg i stället på landstingets brister. Och tidningen menar att den hade skäl att publicera de uppgifter den gjorde.

PO konstaterar i sin bedömning att det är av stor vikt att tidningar uppmärksammar förbiseenden och bristande kontroller vid anställningar inom sjukvården. Uppgifterna om personens kriminella bakgrund var relevant eftersom tidningen granskade landstingets bristande kontroll av nyanställda sjuksköterskor, skriver PO. Och att anmälaren inte var legitimerad när hen anställdes vid sjukhuset är också av allmänintresse. Men tidningens val att publicera ålder och kön tillför inte något till artikelns ämne, menar PO:

”Men då tidningen publicerat mer information om anmälarens identitet än vad som varit behövligt, samt då denna information utpekat anmälaren för en större krets av personer, har tidningen åsamkat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.”

Mot den bakgrunden anser PO att tidningarna bör klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. PON går på PO:s linje och klandrar Expressen och Kvällsposten.

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

KvällspostenPOExpressenPON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev