Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Expressen klandras för Ola Lindholm-publiceringen

Publicerad: 9 december 2011, 09:42

Expressen klandras av PON för publiceringen om att Ola Lindholm tagit narkotika. (Uppdaterad)


Ämnen i artikeln:

ExpressenPON

Publiceringen orsakade en enorm skada, både personligt och professionellt menar Ola Lindholm i sin anmälan.  På grund av artikeln har han inget jobb kvar och hans namn kommer att för lång tid framöver sammankopplas med den flodvåg av skriverier, rykten, insinuationer, kränkningar och misstroende som artikeln lett till.

Det allmänintresse som Expressen lutat sig mot, utifrån att han arbetar för och med barn, borde enligt Ola Lindholm varit skäl till extra försiktighet och en anledning till att avstå från en publicering.

PO menar det var sant att han riktade sig till en publik i huvudsak bestående av barn. Men att inte ens det motiverar till en publicering så tidigt i en polisutredning då det vid den aktuella tidpunkten bara fanns en outredd misstanke. Att det senare visade sig att proverna innehöll spår av narkotika förändrar inget då den etiska bedömningen måste utgå från situationen då texten publicerades.

Att det finns en stor nyfikenhet hos allmänheten uppväger inte en allvarlig publicitetsskada som för Ola Lindholm slår PO fast.

PON håller med om den bedömningen och klandrar därför Expressen för att tidningen brutit mot god publicistisk sed.

PO:s bedömning:

”Frågor som rör narkotika har ofta stort allmänintresse eftersom narkotika är ett allvarligt samhällsproblem.

Rapporteringen måste emellertid följa det pressetiska regelverket, som säger att man ska avstå från namnpublicering som kan skada en människa om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

Det är inte ovanligt att tidningar publicerar namn på narkotikabrottslingar som haft en ledande roll i denna kriminella verksamhet och dömts till många års fängelse. Där anses ofta ett sådant allmänintresse ha uppstått.

I det här fallet rör det sig om en misstanke om ett ringa brott. Det betyder att sakförhållandet i sig inte skapar ett uppenbart allmänintresse som kräver namnpublicering. Enligt tidningen var det kombinationen av misstanke om ringa narkotikabrott och Ola Lindholms mediala verksamhet med inriktning mot barn som skapade en sådan omständighet.

Det är förvisso sant att Ola Lindholm har arbetat i offentligheten och att hans verksamhet varit inriktad mot en barnpublik. Men inte ens det kan motivera en publicering av hans namn på ett så här tidigt stadium i polisutredningen. När den anmälda artikeln publicerades fanns bara en outredd misstanke. Som tidningen angav skulle det från dagen för publicering dröja två veckor tills provsvaret kom från Statens kriminaltekniska laboratorium.

Att utfallet av provtagningen senare kom att visa spår av narkotikaintag rättfärdigar inte Expressens namngivning av Ola Lindholm den 12 april. Den anmälda artikeln måste pressetiskt bedömas utifrån hur situationen såg ut den dag den publicerades.

Min bedömning är därför att den inträffade händelsen kombinerad med Ola Lindholms ställning i offentligheten inte innebar ett så uppenbart allmänintresse att det krävde att han namngavs.

Det finns naturligtvis ett stort intresse runt en händelse av det här slaget. Men intresset har snarare drag av nyfikenhet än av allmänintresse. Att en tidning tillfredsställer nyfikenheten hos allmänheten är för det mesta okontroversiellt, men om det leder till en allvarlig publicitetsskada för den enskilde – som för Ola Lindholm – är en ansvarig hållning från utgivarens sida att avstå från en publicering som innebär att den berörda personen identifieras.

Expressen har brutit mot god publicistisk sed och bör klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.”

Läs replikskiftet på po.se

Därför namnger Expressen programledaren 

Jag tycker inte det finns något försvarligt

Thomas Mattson om klandret

Ämnen i artikeln:

ExpressenPON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev