Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Expressen klandras för #metoo-publiceringar om Aftonbladet

Publicerad: 25 juni 2018, 06:17

Två publiceringar om konkurrenten Aftonbladet i samband med #metoo klandras av Pressens Opinionsnämnd. Dessutom klandras Expressen för en Martin Timell-publicering och namnpubliceringen av en radioprofil.


Ämnen i artikeln:

Thomas MattssonExpressen

Expressens chefredaktör Thomas Mattssons långa text ”Kärleksförklaring till Aftonbladet” klandras av Pressens Opinionsnämnd.

Publiceringen hade anmälts av en Aftonbladetmedarbetare som skrev i sin anmälan att ”det var smickrande att Thomas Mattsson ansåg att Expressens läsare var intresserade av en så pass lång text om Aftonbladet men att det verkliga ärendet med texten återfanns i avsnittet om personalärendena”.

Allmänhetens pressombudsman skriver i sitt utlåtande: ”Den pressetiskt avgörande frågan är att NN, med namns nämnande, knyts till det som artikeln beskriver som ‘en kränkande kultur på Tidningen X, med sexistiska kommentarer och kanske rena övergrepp’. I omedelbar anslutning till detta konstateras att NN inte längre är i tjänst. Den slutsats som läsaren leds mot är att han är avstängd som en följd av ‘sexistiska skämt och kanske rena övergrepp’. Sammanfattningsvis får en krönikör finna sig i hård kritik av de ståndpunkter han eller hon för fram. Att, utan ytterligare belägg, antyda att en namngiven person kanske begått ’rena övergrepp’ är emellertid att passera gränsen för vad som är pressetiskt acceptabelt. Det har tillfogat NN en oförsvarlig publicitetsskada för vilken Expressen bör klandras.” Nämnden går på PO:s linje och klandrar Expressen för publiceringen

Även Expressens långa text om den tidigare Aftonbladetmedarbetaren Fredrik Virtanen ”Historien om Aftonbladetprofilen” klandras:

”När en namnpublicering sker och den utpekade kan drabbas negativt är det av stor betydelse att tidningen är återhållsam och ansvarsfull vid publiceringen. En grundläggande förutsättning för att en publicering ska vara förenlig med god publicistisk sed är att det finns belägg för uppgifterna. Anklagelserna om våldtäkt ligger långt tillbaka i tiden och brottsutredningarna har lagts ner. Övriga påståenden framförs anonymt och det är svårt att bedöma vad som faktiskt har inträffat. Expressen har inte heller gjort tillräckligt för att undersöka uppgifterna. Sammantaget har tidningen inte haft grund för att publicera så allvarliga anklagelser.”, skriver PO och nämnden går på PO:s linje och klandrar tidningen.

Expressen klandras också, precis som många andra tidningar, för en publicering om tidigare TV4-profilen Martin Timell.

”Martin Timell är främst känd som programledare för underhållningsprogram, men har också haft publika uppdrag i andra sammanhang. Han har därmed en ställning som medför att han kan behöva tåla en mer ingående granskning av förhållanden som har koppling till hans yrkesverksamhet. Den framförda våldtäktsanklagelsen är mycket allvarlig och den påstådda händelsen ligger långt tillbaka. Publiceringen har vidare innehållit detaljerade beskrivningar av det påstådda övergreppet och flera skrivningar ger inte utrymme för ifrågasättande av vad som skulle ha hänt. Vid tiden för publiceringen kan det inte anses ha funnits ett uppenbart allmänintresse som krävde en offentlig belysning av uppgifterna.”, skriver Pressens Opinionsnämnd.

Även namnpubliceringen om en känd radioprofil klandras av Pressens Opinionsnämnd.

”Det kan finnas ett allmänintresse av att belysa missförhållanden på en stor mediearbetsplats. Däremot finns det som regel inte något tillräckligt starkt intresse att uppmärksamma enskilda medarbetare som anonymt anklagas för olämpligt uppträdande mot sina kollegor. Allmänintresset i ett sådant fall är främst kopplat till ledningens agerande, eller underlåtenhet att agera, på brister i arbetsmiljön, eftersom ansvaret i första hand vilar på den. X:s ställning och de anonyma anklagelser som riktats mot henne har inte motiverat den omfattande publiciteten och namngivningen. Uppgifterna är mycket misskrediterande för henne och har tillfogat henne en oförsvarlig publicitetsskada”, skriver nämnden.

Läs också

Tio klandras efter #metoo – oenighet om DN:s Aftonbladetpublicering

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

Thomas MattssonExpressen

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev