Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Existensiell diskussion föreslås ersätta pressetiska regler

Publicerad: 19 maj 2006, 14:35

Teologen Susanne Wigorts Yngvesson försvarade på fredagen i Uppsala en doktorsavhandling med titeln "Den moraliska journalisten". De nuvarande handlingsinriktade spelreglerna bör ersättas av en karaktärsgrundad modell.


Susanne Wigorts Yngvesson, som själv bland annat arbetat som journalist på Smålandsposten i Älmhult, ställer frågan: ”Vad är en god yrkesetik för journalister?”.

Hon granskar den nuvarande modellen med en reglerad yrkesetik och finner fyra fördelar med den:
1. Den ersätter detaljerad lagstiftning.
2. Den identifierar gemensamma ideal och normer för yrkesgruppen.
3. Den hjälper gruppen att värna om sin status.
4. Den stärker de anställdas förhandlingsmakt gentemot arbetsgivare.

Men nackdelarna överväger:
1. Den främjar en ytlig förståelse av vad moral är.
2. Den framhåller mer hur man ska vara som yrkesverksam än som människa.
3. Den beskriver inte den moral som journalister har i praktiken.
4. Den tenderar att förväxla moral med juridik.

I stället kommer Susanne Wigorts Yngvesson fram till att en godtagbar modell måste ”förhålla sig till livets skörhet och oförutsägbarhet”. Den bör fördjupa förståelsen av hur moral kan uppfattas och hur vi kan reflektera över oss själva som människor. ”Yrkesetik är på så sätt en existentiell diskussion utifrån vilken frågorna kan ställas om vem, vad och varför.”

En ny modell föreslås i åtta punkter:
1. Att ha en välgrundad livsåskådning.
2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa.
3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen.
4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar.
5. Att respektera människors värde och integritet.
6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt.
7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning.
8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt.

Men, löd en invändning under disputationen, ligger inte flera av punkterna nära en handlingsrelaterad etik?
– Nej, svarade Susanne Wigorts Yngvesson. Jag visar en inriktning, men jag reglerar inte hur det ska ske. Vi kan ha gemensamma ideal och ändå omsätta dem på olika sätt.
Men, löd en annan invändning, är det inte bra att lämna den snälla hemmamoralen hemma när jag går till jobbet och ska publicera sådant som makthavare inte vill att jag ska publicera?
– Nej, svarade Susanne Wigorts Yngvesson. Journalistiken måste vara brutal ibland och ibland ta hänsyn. Och när den är brutal är det viktigt att reporter och ansvarig utgivare vet varför detta är viktigt och kan stå upp till försvar för sitt beslut att publicera. Olika redaktioner kommer att dra olika slutsatser. Det är bra så länge besluten är välgrundade.
Opponenten docent Ola Sigurdsson från Göteborg höll inte med om allt i avhandlingen men fann den väldigt stimulerande och av stort samhällsintresse.
TORBJÖRN  von KROGH

”Den moraliska journalisten” av Susanne Wigorts Yngvesson, Acta Universitatis Upsaliensis, 2006

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev