Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Ehnbom gör ont värre

Publicerad: 28 november 2008, 11:43

PO Yrsa Stenius försvarar sin kritik av Norrbottens-Kurirens publicering. Hon menar också att Mats Ehnbom nu ger sig på anmälarna med starkare och mer kränkande argument.


Ämnen i artikeln:

PON

För att försöka rentvå sig från ett fällande beslut i Pressens Opinionsnämnd har Norrbottens-Kurirens chefredaktör Mats Ehnbom kommit på ett grepp som tål diskuteras:
Ehnbom kräver i en skrivelse till PON att nämnden måtte ompröva sitt beslut. I den vevan publicerar han en artikel i Medievärlden där han ger sig på anmälarna av ursprungspubliceringen i sin tidning en gång till. Denna gång med starkare och mer kränkande argument!

I korthet handlar historien om ägarna till ett tvätteri i Boden som fick uppdraget att ta hand om landstinget Norrbottens tvätt på ett sätt som Norrbottens-Kuriren i en granskande artikel fann egendomligt. Under rubriken Miljonen i egen ficka redogjorde tidningen för hur Boden kommun hade gått in och ”smygsponsrat” tvätteriet genom att bevilja företaget ersättning för svinn i tvätthanteringen som vida översteg det landstinget hade erbjudit ett finskt företag som var villigt att åta sig entreprenaden. Vidare kunde tidningen rapportera att de båda ägarna redan andra verksamhetsåret hade tagit ut 1,2 miljoner kronor i aktieutdelning. I texten hade man talat om att tvätteriet genom sitt avtal med kommunen hade ”fått betalt för svinn två gånger”

Både ägarna och kommunens representant fick komma till tals i artikeln och förklarade att uppgörelsen med kommunen visst inte var någon sponsring utan reell ersättning för svinn. Kommunen hade varit mån om att rädda kvar tvätteriets jobb i Boden.

Därför hade kommunen själv gjort upp med landstinget om att sköta tvätten på de villkor landstinget erbjöd. När man därefter lade ut tvättuppdraget på tvätteriet byggde man i uppgörelsen på avtalet till den del som gällde beräknat svinn.

På detta sätt kunde kommunen hjälpa företaget att komma igång. Ägarna framhöll att aktieutdelningen tjänade som lön för det stora arbete de hade lagt ned på att arbeta upp företaget.

Ägarna till tvätteriet, som hade namngivits, anmälde Norrbottens-Kuriren till PO därför att de genom rubriken och antydan om att de fått betalt för samma sak två gånger fann sig utpekade som brottsliga eller näst intill brottsliga fifflare.

Ersättningen för svinn var ingen sponsring utan en reell ersättning för det svinn som uppstod i tvätthanteringen och som de hade beräknat till ett högre belopp än vad landstinget hade erbjudit.

PO ansåg att tidningen borde klandras. Undertecknad skrev i beslutet att det var fullt legitimt att Norrbottens-Kuriren hade granskat kommunens upphandling samt diskuterat affärsmoralen hos de båda ägarna i anledning av aktieutdelningen. Emellertid fann jag på basen av handlingarna i ärendet att tidningen inte hade haft fog för att tala om att tvätteriet hade fått betalt för samma sak två gånger. Dessutom framgick det att företaget hade utvecklats mycket bra och att det hade kunnat bygga ut, vilket ledde mig till slutsatsen att avtalet kommunen hade ingått med tvätteriet hade fyllt sin legitima funktion och därför inte var att betrakta som underligt. Jag ansåg att Norrbottens-Kurirens sätt att utmåla uppgörelsen mellan tvätteriet och kommunen som en fiffelliknande betalning för samma sak två gånger var missvisande. I kombination med rubriken som beskyllde ägarna för oegentligheter på gränsen till – eller över gränsen för – brott ansåg jag att publiceringen var osaklig och kränkte anmälarna.

Pressens Opinionsnämnd gick på en annan linje och accepterade tidningens beskrivning av upphandlingsförfarandet, alltså själva artikeln. Nämnden fann dock, precis som PO, att tidningen i rubriceringen av artikeln hade gått för långt. Tidningen klandrades.

Norrbottens-Kuriren publicerade PON:s fällning med en rubrik som lydde: Textinnehållet var korrekt – rubriken klandras, vilket naturligtvis anmälarna blev rätt sorgsna över.
Men inte nog därmed. För att visa hur väl underbyggd den klandrade rubriken var och hur illa PON var ute och cyklade bestämde sig Mats Enbom för att tvåla till de båda anmälarna mer eftertryckligt än i ursprungspubliceringen.

I Medievärlden säger Ehnbom att tvätteriet hade förlorat en anbudstävling och att kommunen gick in med ett anslag som innebar att denna och tvätteriet ”i skön förening (kunde) kringgå det mesta av de ändamål om effektiv hushållning och sund konkurrens som lagstiftningen syftar till på detta område”.

Ehnbom utvidgar här sina fiffelanklagelser mot tvätteriets ägare och drar nu även kommunen. Därefter svävar han litet på målet huruvida ”miljonen i egen ficka” skulle tolkas som en beskyllning om oegentligheter men slår sedan fast att om man fastnade för den hårda tolkningen så hade ägarna gjort sig förtjänta av den. Såhär säger Ehnbom:

”Tvätteriets ägare har utan tvivel haft aktiv del i att tillskansa sitt företag kommunalt extrastöd under föresatsen att jobben annars går kommunen förlorade. Sedan har man redan under andra avtalsåret ansett det rimligt att plocka ut 1,2 miljoner kronor i utdelning. Att i sammanhanget beskriva utdelningen som ”Miljonen i egen ficka” är säkerligen graverande för tvätteriets ägare men inte på något sätt felaktigt”.

Här har alltså Ehnbom, efter en fällning i Pressens Opinionsnämnd, skärpt formuleringarna om det inträffade och kategoriskt gjort anmälarna till moraliskt skrupelfria myglare vilkas finter Boden kommun dessvärre hade gått på.
Mats Ehnbom har med sin artikel visat prov på det maktövertag publicister kan ha i konflikter med vanliga människor, ett övertag utgivare normalt drar sig för att bruka – i pressetikens namn.

En av tankarna bakom det pressetiska systemet är att människor ska kunna vända sig till PO/PON utan att riskera ytterligare negativ publicitet.
Frågan jag nu ställer mig lyder: Hur ska folk våga anmäla de publiceringar de finner missvisande och orättvisa om de enligt den metod Ehnbom nu lanserar, riskerar att få sina handlingar och personer än mer nedsvärtade ifall PO och PON efter prövning finner att anmälarna har haft åtminstone vissa rimliga skäl för sina klagomål samt att tidningen inte har haft fullt fog för vad den har påstått i den anmälda publiceringen?

Yrsa Stenius
Allmänhetens Pressombudsman{embed class_sfx=-inner&where=category&where_id=26}

mvredaktion

Ämnen i artikeln:

PON

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.