Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Det vill Public service-kommissionen

Publicerad: 7 april 2016, 04:15

Inför ett stöd för lokal journalistik samt en plattformsoberoende public service fond. Det är några av slutsatserna i Public service-kommissionens rapport.


Den presenteras i morgon på Meg i Göteborg men redan i dag skriver kommissionens ordförande Gunnar Strömblad på DN Debatt.  

Kommissionen föreslår bland annat att:

1 Synen på vad public service är behöver förändras. Monopolet ska brytas och samhällets stöd till public service-produktioner bör tillfalla fler medieaktörer än de tre programbolagen. En ny struktur för att finansiera public service-produktioner utanför de traditionella programbolagen bör innehålla tre komponenter. Vi föreslår ett stöd till lokal journalistik som ersätter dagens presstöd, en plattformsoberoende public service-fond samt att det inrättas en nordisk mediefond.

Stödet till lokal journalistik bör vara av generell karaktär och kunna sökas av befintliga eller nya utgivare som är anslutna till någon form av medieetiskt system. Från en ny public service-fond ska medieföretag, produktionsbolag och oberoende publicistiska initiativ kunna söka pengar för tidsbegränsade projekt. Den nordiska mediefonden bör inrättas efter modell från Nordisk Film och TV fond med syftet att bevilja stöd till högkvalitativa public service-produktioner som inte kan komma till stånd på enbart kommersiell grund.

2 Riksdagen behöver förtydliga att programbolagen ska tillhandahålla ett grundutbud av public service-karaktär. Utbudet bör präglas av ambitionen att informera, utbilda och underhålla, kännetecknas av kvalitet, opartiskhet, saklighet och allsidighet och tillföra ett mervärde i förhållande till mediemarknaden som helhet. SVT, SR och UR ska åläggas att visa aktsamhet i sin verksamhet så att pluralismen på mediemarknaden inte försämras. Bolagen ska avhålla sig från att producera sådant som fristående medier redan tillhandahåller, om inte programbolagen kan tillföra ett mervärde.

Systemet med förhandsprövning av nya tjänster som SVT och SR vill erbjuda behöver skärpas. Andra mediebolag ska kunna begära prövning av en tjänst och om ansvarig myndighet bedömer så ska en förhandsprövning alltid genomföras. Prövningen av marknadseffekter ska tas över av Konkurrensverket och ansvaret för att fatta beslut med anledning av förhandsprövningen flyttas från regeringen. Tidsgränsen för att slippa prövning för tillfälliga tjänster bör halveras till sex månader.

3 Radio- och tv-avgiften bör avskaffas och allt mediestöd skattefinansieras och fördelas via anslag över statsbudgeten. Då kravet att betala radio- och tv-avgift är kopplat till innehav av en tv-mottagare kommer grunden för avgiften på sikt att urholkas. Konstruktionen med en tv-avgift leder också till det felaktiga tankesättet att SVT och SR ska försöka maximera antalet tittare och lyssnare i avsikt att ge avgiftsbetalarna valuta för pengarna. Andra samhällsviktiga verksamheter finansieras via anslag såsom rättsväsendet, den högre utbildningen och forskningen. Även all annan statlig finansiering till kulturinstitutioner och medier sker via anslag. Redan i dag fattar riksdagen beslut om medelstilldelningen till bolagen.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev