Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Det nya presstödsförslaget ger stabilitet

Fådagarstidningarna är positiva till presstödsutredningens förslag, eftersom det ger stabilitet för framtiden, skriver ordförande Matz Kindmalm.

Publicerad: 11 september 2013, 07:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det är välgörande att Presstödskommittéen med bred politisk enighet valt att utveckla nuvarande presstödsmodell. Det ger stabilitet för framtiden.

Presstödets syfte är att stärka en levande demokrati och medverka till att alla medborgare har tillgång till allsidig nyhetsförmedling och mångfald inom opinions- och åsiktsbildning.  Inte minst när det gäller lokala och regionala samhällsfrågor är dagspressen den absolut viktigaste kanalen för nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Det är bra att Presstödskommittén så tydligt valt att betona denna grund för ett fortsatt presstödsystem.

Särskilt viktigt är att presstödet även i fortsättningen ska stimulera affärsutveckling och till att nya tidningar kan startas.  Därmed uppmuntras konkurrens samtidigt som monopol och maktkoncentration kan motverkas.

Det är mycket klokt att kommittéen lika tydligt avvisat lagda förslag om att skapa system som bygger på godtycklig behovsprövning genom en statlig granskningsnämnd. Ett sådant system hade med all säkerhet också stött på patrull hos EU-kommissionen.

Matz Kindmalm, ordförande Fådagarstidningarna som är en intresseorganisation för de 35 dagstidningar som utkommer med ett eller två nummer per vecka.

Axel Andén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev