lördag1 april

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

De sista fria aktierna i VLT AB blir tvångsinlösta

Publicerad: 29 september 2008, 06:15

Nu tvångsinlöser Liberala Tidningar de 3-4 procent av aktierna i VLT AB som fortfarande finns hos på marknaden. Värdet ligger i nivå med det man betalade delar av släkten Pers och Herencosfären för sina minoritetsposter.


Den 1 augusti i år blev det klart att Liberala Tidningar köpte tunga minoritetsposter i börsnoterade VLT AB för 239 kronor aktien. Man nådde då 93 procent av aktiekapitalet och 97 procent av rösterna.

Sedan dess har företaget fortsatt att köpa aktieposter. Nu återstår mellan 3 och 4 procent, vilka tvångsinlöses.

Därefter avnoteras VLT AB från First north där det är listat.

Priset på aktierna vid inlösen kommer i praktiken att hamna i nivå med det avtalade priset 1 augusti.

Troligen är därmed VLT AB som företag överspelat. Idag är det tillsammans med Nerikes Allehanda AB de två stora företagen i Promedia, det övergripande företag som ägs av Liberala Tidningar.

VLT AB och Nerikes Allehanda AB har i sin tur dotterföretag. Senast användes VLT AB i förra veckan för att köpa Gisab med Mitt i-tidningarna. Den affären fullföljs i ett andra steg 2011. Det ska enligt Tomas Brunegård, Stampens koncernvd, inte ses som att VLT AB ska finnas kvar. Konstruktionen av köpet är en ”teknisk lösning”.

När tvångsinlösen och avnotering är gjord är Stampens strategi att bolagsstrukturen ska förenklas.

– Vårt mål är att halvera antalet bolag.

Från Liberala Tidningar via Promedia och neråt? Hur många nivåer tänker ni er?

– Jag vill inte föregripa processen. Men det ska bli enklare.

Tomas Brunegårds bedömning är att avnoteringen av VLT AB kanske inte hinner bli klar i år.

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev