Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Dags för gröna grepp

Publicerad: 27 september 2007, 08:31

Branschdagarna. Ett års dagstidningskonsumtion motsvarar CO2-utsläppen från en bilresa på tio mil. På sikt måste även tidningsföretagen göra något åt sin klimatpåverkan menar Göran Finnveden, expert på miljöstrategisk analys.


Klimathoten är här för att stanna. Även i Sverige måste det hända mycket för att vi ska klara även relativt försiktiga ställda mål. Men kraven på att ett företag ska göra något åt sin klimatpåverkan kommer i framtiden troligen inte bara från maktens boningar.

– Även ägare, läsare och de anställda kommer att trycka på i den riktningen, säger Göran Finnveden.

Olika former av ny teknik kommer inte att räcka enligt honom. Det handlar också om att förändra konsumtionsmönster. Vilket bland annat kommer att märkas på distributionssidan.

– Transporter kommer att bli dyrare för att dämpa efterfrågan.

Det kommer att vara en fråga om trovärdighet och om företaget vill skapa en positiv bild av sig själv i omgivningens ögon.

För att få en bild av olika mediekanalers miljöpåverkan har avdelningen för hållbar utveckling på KTH tillsammans med Tidningsutgivarna och STFI-Packforsk tagit fram en studie där man jämfört papperstidningsläsning med att läsa tidning på nätet och läsplatta. Man har utgått från Sundsvalls Tidning som utfört ett fullskaletest av läsplatta.

Studien visar att CO2-utsläppen per år för en papperstidningskonsument ligger på nästan 20 kilo.

Läsa på nätet i tio minuter per dag motsvarar ett årligt utsläpp på fem kilo CO2. Ökar lästiden till en halvtimme ökar utsläppen till drygt 15 kilo CO2.

Ett års tidningskonsumtion i e-pappersform leder till ett utsläpp på omkring 10 kilo CO2.

– Men det här är helt olika produkter. Så det är inte helt klockrent hur man ska mäta, understryker Göran Finnveden.

Ur miljösynpunkt tror han på ny teknik:

– Läsplattan har potential att minska tidningsföretagens miljöpåverkan. Men då måste både produktionen av själva plattan och återvinningen studeras närmare.

I studien har man utgått från att livslängden på läsplattan är ett år. Vilket kanske är i lägsta laget.

– Och blir den två år halveras siffrorna.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev