måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Dags att diskutera digital radio igen

Publicerad: 23 september 2008, 13:01

Digital radio är en fråga som har kommit i skymundan när medierna i övrigt utvecklats snabbt. Dan Kihlström, kristdemokrat i riksdagens kulturutskott, vill att den hamnar på agendan under hösten.


DE SENASTE ÅREN har en otrolig utveckling skett på medieområdet. Internet och digitala TV-sändningar, har gett oss ett allt större utbud av informationskanaler. Därför vore det högst märkligt om nästan allt digitaliseras utom just radiosändningar. Sedan digitalradioutredningen 2004 har dock frågan om digitalradion fallit i skymundan. Alliansregeringen har en hög ambition att ta ett helhetsgrepp på medieområdet och dit hör även digitalradiofrågan. Därför är det hög tid att föra upp frågan på agendan igen.

Radion har hittills varit ett av de vanligaste sätten att tillgodogöra sig massmedia på, men på senare år har lyssnarna börjat svika. Detta trots att mediekonsumtionen ökar. I radio- och TV-verkets slutrapport ”Framtidens radio” som presenterades i somras, framkommer att radiolyssnarna vill ha fler och nya funktioner i radion – men också fler radiokanaler.

Jag anser att det är viktigt att radion utvecklas för att möta lyssnarnas behov, men då måste den samlade radiobranschen ges tekniska möjligheter till detta.

RADION ÄR BRA på många sätt. Lyssna kan man göra samtidigt som man gör någonting och lyssna kan man göra överallt. Den är också enkel att använda. Just därför fyller den en viktig funktion i samhället. Jag är övertygad om radion kommer att vara viktig i framtiden.

I det analoga FM-nätet är det idag trångt. En utredning som PTS gjort visar att det möjligen finns plats för ytterligare en kanal i FM-nätet. I ett digitalt nät skulle däremot utbudet ökas i hela landet. Detta skulle också öka utvecklingspotentialen till kompletterande tjänster, inte minst när det gäller hörbarhet och tillgänglighet.

I Sverige finns sedan tio år ett digitalt nät för radiosändningar som når stora delar av befolkningen, det så kallade DAB-nätet. Under våren sände Sveriges Radio sju kanaler i detta nät. Osäkerhet om den tekniska utvecklingen och erfarenheter från andra länder gjorde att utbyggnaden avstannade. Att sända via Internet och det digitala tv-nätet är andra intressanta sändningstekniker.

DET FINNS STORA utmaningar i att övergå till digitala sändningar av radio. Idag finns enligt uppgifter cirka 25 miljoner FM-mottagare i de svenska hemmen. Dessa fungerar inte för digital mottagning. Public service-utredaren Rose-Marie Frebran bedömer också i sin utredning att FM-nätet kommer att finnas kvar under lång tid. Detta innebär att sändningskostnaderna ökar med parallella sändningar.

Frågan om digital radio är komplicerad. Detta får dock inte hindra en fortsatt seriös behandling av frågan. Senare i höst lämnas utredningen om kommersiella radion till regeringen och samtidigt sker en beredning av public servicefrågan. Hösten är därför ett ypperligt tillfälle att ta upp digitalradio.

Som intresserad av mediepolitik är jag angelägen att digitalradiofrågan hålls levande och att det finns en handlingsplan för framtiden.

Dan Kihlström (kd)
Ledamot av riksdagens kulturutskott

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev