Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Även JO avstyrker generell sekretess för tsunamiband

Publicerad: 12 september 2007, 06:45

Justitieombudsmannen avstyrker, liksom tidigare JK, det lagförslag som innebär absolut sekretess i 70 år för de så kallade tsunamibanden. JO är inte övertygad om att de akuta säkerhetsproblem som motiverar lagstiftning inte skulle kunna behandlas genom vanlig sekretessprövning enligt den lag som gäller.


Den förslagna lagstiftningen får olyckliga konsekvenser för meddelarfriheten, skriver JO bland annat i sitt yttrande. Meddelarfrihet ska gälla för uppgifter på säkerhetskopiorna, men om dessa uppgifter också ingår i andra handlingar inom regeringskansliet kan emellertid meddelarfriheten vara begränsad.

En annan sak är, skriver JO, att problemen aktualiserar lagändringar bland annat med hänsyn till den nya tekniken, men det får utredas och beredas i vanlig ordning.

JO gör i yttrandet också vissa anmärkningar och för ett resonemang utifrån om de aktuella säkerhetskopiorna ska anses vara allmänna handlingar, det vill säga om de är färdigställda och upprättade, eller inte. Om de är allmänna handlingar får det långtgående konsekvenser för myndigheternas hantering av andra säkerhetskopior av exempelvis koncept, internt arbetsmaterial och privatpost. Om sådana kopior uttryckligen ska undantas från vad som enligt TF är allmänna handlingar bör det ske genom en lagstiftning som är mer generell och inte bara inrikta på ett visst fall, skriver JO.

I regeringen promemoria, där förslaget till ny lag förs fram, slås fast att säkerhetskopiorna inte är allmänna handlingar. Därmed kan man inte överklaga en vägran att lämna ut dem.

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev