Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring

Guldnyckeln görs om

Nya bedömningskriterier, nya kategorier och en vidare definition av begreppet direktmarknadsföring står för dörren inför Guldnyckeln.